Menu
menu      O firmie
menu      Oferta
menu      Referencje
menu      Galeria
menu      Warto wiedzieć!
menu      Kontakt
menu      Wyślij e-mail

Czyszczenie centralnego ogrzewania (CO)

Chemiczne czyszczenie instalacji CO (centralnego ogrzewania) z nagromadzonych osadów eksploatacyjnych.
Informacje ogólne.

W układach centralnego ogrzewania wskutek osadowego i korozyjnego oddziaływania wody jako nośnika ciepła, dochodzi do odkładania się osadów będących mieszaniną produktów korozji i kamienia wodnego ( kotłowego). Nawet w przypadku uzupełniania zładów c.o. wodą uzdatnioną (np. z sieci ciepłowniczej) na skutek wtórnego się jej natlenienia poprzez naczynia zbiorcze systemu otwartego i/lub poprzez dławice pomp i dławice zaworów grzejnikowych w systemie zamkniętym (eżektorowe zasysanie powietrza), występuje zjawisko korozji instalacji. Produkty korozji zajmują czasami większą część średnicy rury, niż osady kamienia kotłowego i wtedy, dochodzi do przewężenia ich przekroju, zaszlamienia wnętrza grzejników, zapychania się armatury i urządzeń kontrolno - pomiarowych. Osady w zładzie co. powodują zakłócenia w pracy całej instalacji. Gromadzą się one w miejscach największych przewężeń przekroju rur i potrafią czasami unieruchomić całą instalację blokując miejscowo przepływ. Zwykle są one przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, np. zanieczyszczenie układu automatyki, niedogrzewania. Osady w instalacji c.o. są przyczyną rozregulowania się parametrów eksploatacyjnych. Najczęściej ogólny stan techniczny instalacji c.o. jest taki, że nie kwalifikuje się jej do wymiany, a okresowo poddaje chemicznemu płukaniu (czyszczenie centralnego ogrzewania). Jest to racjonalnie i ekonomicznie uzasadniona renowacja chemiczna. Preparat czyszczący dobrze rozpuszcza osady wewnątrz instalacji centralnego ogrzewania i elementów ze stali czarnej, żeliwa szarego, miedzi i mosiądzu. Środek chemiczny jest mieszaniną kwasów nieorganicznych i organicznych oraz inhibitorów korozji. Chemiczne czyszczenie instalacji co wykonuje się wg technologii uniwersalnej. Zachowuje się środki ostrożności i przepisy BHP zgodnie z Kartą Charakterystyki środka chemicznego opracowaną przez producenta.

Co daje chemiczne czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania?